Jak by se vám líbilo, kdyby jste mohli uvolnit všechny myšlenky,
při kterých se necítíte dobře?

Jaké by to bylo, mít možnost stisknout tlačítko,
kterým spustíte vymazávání všech nepříjemných vzpomínek?

Technika Access bars pracuje s 32 body v oblasti hlavy. Tyto body jsou něco jako počítačová banka všech myšlenek, pocitů, emocí, postojů i přesvědčení, které si během života vytváříme, a které v nás zůstávají uloženy. 

Při ošetření se nejprve jemným dotykem nastartuje proces, který uvolňuje staré postoje, myšlenky a nepropuštěné emoce. Následně se správnou kombinací bodů rozproudí energie. Informace s negativním nábojem  společně s negativními přesvědčeními a postoji se propustí a vytvoří se nový prostor pro sebeléčení, a vytváření se ní vhodných postojů.

Při ošetření Access bars se harmonizuje tělo i duše. 

Účinky ošetření.

Pro koho je Access bars vhodné?

Ošetření Access bars je vhodné pro děti i dospělé. Obzvláště u dětí dochází k samoléčebných procesům velmi rychle. 

Jak dlouho ošetření trvá?

Délka ošetření je zpravidla 1 hod. (délka celého setkání je 1,5hod). U dětí dle věku.

Jak často je zapotřebí ošetření opakovat?

Při ošetření sloupneme pomyslnou vrstvu cibule (uložené přesvědčení, emoční bolest), kterou je zapotřebí momentálně uvolnit. Počet ošetření je různé dle stavu klienta.

Ošetření Access bars mění se váš dosavadní způsob nahlížení na život. V krátké době vnímáte, že dochází ke změnám na psychické ale i fyzické úrovni.

Přejít nahoru